ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ 
Γραφεία σταδίου 34 
Τηλέφωνο 2331074040

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΕΔΡΑ: ΔΑΚ ΒΕΡΟΙΑΣ & ΓΗΠΕΔΟ ΓΕΩΡΓΙΑΝΩΝ