ΣΧΟΛΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΠΑΕ ΒΕΡΟΙΑΣ – ΝΗΡΕΑΣ

ΣΧΟΛΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ  ΠΑΕ ΒΕΡΟΙΑΣ –ΝΗΡΕΑΣ
ΕΚΠΑΙΔ/ΡΙΑ
ΣΙΑΦΑΡΙΚΑ
ΓΚΟΓΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΙΑΦΑΡΙΚΑΣ
ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΣΙΑΦΑΡΙΚΑΣ
6973240013

6938070877

6977121706
ΜΑΓ. 2331024302
ΦΑΞ 2331075494
nikgogos@hotmail.com